Noteprogrammet

Noteprogrammet er hoveddelen i Notearkiv.no. 

Noteprogrammet blir erstattet av en egen nettside for noteforvaltere i løpet av sommeren 2018

Den nye nettsiden fungerer på PC, Mac, iPad og nettbrett.

Man bruker noteprogrammet for å administrere alle notene samt for å laste notene opp til serveren.

Man har en rekke fordeler med tenke på import av PDf filer og hvordan man kan knytte dette til stemmer.

Når man skal splitte en PDF fil så man får enkle stemmer tar dette normalt mye tid, men med noteprogrammet kan man splitte en PDF og knytte den til stemmer på ca et minutt. 

Når dette er gjort er det bare å trykke på last opp og filene blir lastet opp til Google Drive kontoen til organisasjonen.

 

 • Administrere notearkivet
 • Laste opp PDF-filer
 • Splitte PDF-filer
 • Knytte filer til stemmer
 • Laste opp til Google Drive
 • Skrive ut noter
 • Laste ned PDF

Sikkerhet

Det er store verdier i et notearkiv og det er viktig at det lagres trygt og sikkert.

Derfor har vi valgt å lagre alle filene på Google Drive. Hver organisasjon må sette opp en Google Drive konto som filene blir lagret på.

Når man setter opp Goggle Drive får man 15 GB lagringsplass gratis. Hvis man ønsker å utvide dette koster det ca 200,- kr i året for 100 GB ekstra. 

Man knytter Goggle Drive sammen med Notearkivet når kontoen blir satt opp.

Med flerbruker tilgang sikrer man tilgang til notene når man trenger det. Samt at personer ikke slutter i organisasjonen og at ingen andre har tilgang til notearkivet.

 

 • Kryptering
 • Lagring på Google Drive
 • Backup
 • Flerbrukersystem

Integrasjon Styreportalen.no

Notearkiv.no er integrert med Styreportalen.no og Medlemssiden.no

Hvis du bruker Styreportalen.no som administrasjonsverktøy for din organisasjon utvides måten Notearkivet kan brukes på.

 

 • Utsendelse av noter på epost *
 • Stemmefordeling
 • Noter på Medlemssiden.no *
 • Knytte noter til prosjekt
 • Historikk over når noter er brukt

* Hver enkelt medlem får bare tilgang til sin gruppes noter.

Notearkiv.no har også nå fått integrasjon med Korpsdrift. Les mer her