Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Hvem kan bestille Notearkiv.no?
Notearkivet er laget for korps, storband, kor, orkester etc.
Det er organisasjonen som eier notene som kjøper lisens på notearkivet.
Videre kan organisasjonen dele noter med sine medlemmer.